REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH I USŁUG HOTELOWYCH W  HOTELU 97 W BYDGOSZCZY

Hotel 97 przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

– osobistym – ustnym w recepcji Hotelu

– telefonicznym – pod nr (0048) 52 341 51 15

– na stronie internetowej Hotelu www.hotel97.pl

– naszych partnerów prowadzących internetowe serwisy rezerwacyjne (np. Booking.com, Hotele.pl, Hrs.com, itp.)

– mailowym recepcja@hotel97.pl

Złożenie Rezerwacji

Pierwszy krok to złożenie rezerwacji przy pomocy jednego z wyżej wymienionych możliwych sposobów kontaktu z recepcją Hotelu 97.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest wstępna-niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu podania danych karty kredytowej, lub dokonania przedpłaty na konto, jest zablokowany.

Gość nie musi wpłacać przedpłaty i może na własne ryzyko przyjechać do hotelu, ale musi liczyć się z faktem, że pokój może zostać wynajęty do jego przyjazdu.

Potwierdzenie zamówienia

W celu uzyskania gwarancji rezerwacji, zamawiający:

– podaje dane karty bankomatowej lub kodu Blik w celu zabezpieczenia przez Hotel wartości 100% kwoty płatności za pobyt w każdym zarezerwowanym pokoju w systemie rezerwacyjnym on-line na stronie Hotelu 97: www.hotel97.pl;

– elektronicznie w trakcie rezerwacji za pośrednictwem systemu Pay Pal dostępnego w systemie rezerwacyjnym on-line na stronie Hotelu 97: www.hotel97.pl

albo

– wpłaca na konto lub osobiście w recepcji przedpłatę w wysokości 100% kwoty płatności.

Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia wykonania rezerwacji z 14-dniowym i większym wyprzedzeniem. Jeśli rezerwacja dotyczy pobytu mającego rozpocząć się za 13 dni lub mniej, przedpłatę należy wykonać w ciągu 1 dnia od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną, niepotwierdzoną i niegwarantowaną.

Hotel po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto lub po zabezpieczeniu ustalonej kwoty na karcie kredytowej oraz po sprawdzeniu, że pokój jest wolny, zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje o tym Gościa – mailowo lub telefonicznie (sms). Hotel po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się, iż zarezerwowany pokój będzie przygotowany dla Gościa od godziny 14:00 w dniu jego przyjazdu.

Przedpłata

Przedpłaty możliwa jest na trzy sposoby:

 1. Osobiście w recepcji Hotelu gotówką lub kartą
 2. Przelewem na konto bankowe Hotelu (prowizję od wszelkich wpłaty ponosi Wpłacający)

Nazwa odbiorcy: Company 97 Sp. z o.o., ul. M. Curie Skłodowskiej 10A, 85-094 Bydgoszcz
NIP: 9671427598, REGON: 383436284, KRS: 0000787926

KONTO W POLSKICH ZŁOTYCH PLN (dla przelewów w Polskich Złotych)

Bank: Bank Pekao S.A.

Numer konta: PL31124011831111001090892164

KONTO W EURO € (dla przelewów w Euro)

Bank: Bank Pekao S.A.

Numer konta: PL38124011831978001091015043

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

 1. Za pomocą karty kredytowej

W przypadku płatności kartą kredytową Hotel po uzyskaniu informacji o

– nazwie karty kredytowej,

– numerze karty kredytowej,

– kodzie CVC

– oraz informacji do kiedy karta kredytowa jest ważna (miesiąc /rok)

pobiera uzgodnioną kwotę z karty kredytowej Zamawiającego/Gościa, lub dokonuje jej zabezpieczenia (tzw. preautoryzacja)

Transakcja jest oznaczona gdyż hotel posiada terminal z identyfikatorem.

Dane karty można podać telefonicznie, mailem lub w trakcie rezerwacji on-line.

Po dokonaniu obciążenia karty kredytowej Gościa kopia wydruku z terminala kart płatniczych wraz z fakturą/paragonem jest zachowywana i przekazywana Gościowi w dniu przyjazdu do hotelu.

Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu z przyczyn niezależnych od Hotelu (np. wcześniejsze zakończenie pracy, choroba: Gościa hotelowego, członka jego rodziny, inne wypadki losowe dotyczące Gościa, lub takie czynniki losowe jak trzęsienia ziemi, awarie, ataki terrorystyczne i inne niezależne od Hotelu) nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia. Hotel nie ma obowiązku zwrotu kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

Zasady anulowania i zmiany rezerwacji

Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej zawartej na odległość, jednakże mając na uwadze dobro naszych Gości ustalono następujące zasady:

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hotelu 97 mailowo recepcja@hotel97.pl

Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym terminie Hotel nie zwraca przedpłaty.

Anulowanie dokonanej rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 10 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym terminie Hotel ma prawo pobrać 100% kwoty płatności za wszystkie doby rezerwacji i za każdy zarezerwowany pokój. Po tym terminie Hotel nie zwraca przedpłaty.

W razie nie dojazdu tzw. „no-show” bez anulowania rezerwacji Hotel pobiera opłatę w wysokości 100% wartości zarezerwowanego pobytu.

Polityka prywatności

Pełna treść dostępna pod linkiem: https://hotel97.pl/polityka-prywatnosci

Zgodnie z art.  13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Dz.U. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) – “RODO” oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Company 97 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 10A, 85-094 Bydgoszcz, prowadząca Hotel 97 znajdujący się pod tym samym adresem. Możesz skontaktować się z administratorem  pod adresem widocznym w danych kontaktowych na stronie internetowej, na której dokonujesz rezerwacji.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją rezerwacji, umów zawieranych przez administratora, promocją jego usług, a także w celu umożliwienia administratorowi kontaktu z jego klientami. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie oparte jest na art. 6 pkt 1 pkt a,b,c, f RBP.
 3. Przetwarzanie Twoich danych wiąże się z realizacją Twojego wniosku o rezerwację.
 4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres odpowiedniej umowy z Hotelem 97.
 5. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania, usuwania, ograniczania ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawa do przenoszenia danych.
 6. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza PKBR.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może :

– odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;

– odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

 1. Hotel nie będzie profilował Twoich danych w oparciu o tę umowę, a także nie będzie podejmował automatycznych decyzji.
 2. Dane osobowe przechowywane będą:

– dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji

– dotyczące składanych rezerwacji i realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;

– przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;

– w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni;

Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

Close Menu
×
×

Koszyk

Nasza strona przechowuje małe pliki (cookie) na Twoim komputerze.  Ciasteczka używamy aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie storny (technical cookies), do generowania raportów użycia systemu (statistics cookies) oraz aby odpowiednio dostosować wyświetlane propozycje (profiling cookies). Zezwolenie na użycie ciasteczek pozwoli nam dostarczać najlepszych wrażeń podczas użytkowania naszej strony. Cookie policy